Vi var mange som fulgte med, og også mange som ble opprørte over forslagene som ble lagt frem. For oss med unger i barnehagealder i Meldal, og da særlig på Grefstad og Å barnehage, var det skremmende lesing.

Å barnehage foreslås nedlagt med begrunnelse i overkapasitet i barnehagene i Meldal. På handlingsplanens side 52 kan man lese at man i Meldal totalt har 260 barnehageplasser og et barnetall på 180. Dette gir, ifølge kommunedirektøren, en ledig kapasitet på 30%. Dette er FEIL! I en såpass viktig sak må de riktige tallene brukes, og her har kommunedirektøren tråkket i salaten. Man kan IKKE sette likhetstegn mellom barn og barnehageplasser da unger i alderen 0-3 år tar opp TO barnehageplasser. I Meldal er det per dags dato 161 unger som går på barnehage. Siden en del av disse er under 3 år, tar disse 161 ungene totalt opp 221 barnehageplasser! Med andre ord er den totale ledige kapasiteten omtrent 15%, og mindre vil den bli når barn etter jul blir tatt opp i det rullerende barnehageopptaket. Overkapasiteten er med andre ord svært feilaktig fremstilt. Man må bare håpe dette skyldes en uheldig glipp…

Et annet moment vi i Meldal er bekymret for er «følgefeilene» som kan oppstå ved en nedleggelse av Å barnehage. Mange fra Storås og Løkken velger å bruke Grefstad barnehage fordi den ligger vegg i vegg med den offentlige skolen. Denne muligheten kan forsvinne om alle fra Å skal skysses nedover dalen. Man kan med andre ord miste valgfriheten man har i dag, og i verste fall kan man ende opp med færre søkere til den offentlige skolen.

En tredje ting som er betenkelig med kommunedirektørens forslag, er den marginale innsparingen det er snakk om. På Å gjenstår det én kommunal tjeneste, og det er barnehagen. Forsvinner denne, vil det bli ytterligere utfordrende å få tilflyttere til bygden. Uten tilflytting vil bygdesamfunnet sakte, men sikkert forvitre. Og det for den usle innsparing av 520.000kr. En halv million kroner spart på teknisk drift. Den innsparingen gir ikke veldig mange nye barnehageplasser på Orkanger, for å si det slik.

Tidligere har kommunedirektøren uttrykt bekymring for kvaliteten på små enheter. Det er skummelt å sette likhetstegn mellom liten enhet og dårlig kvalitet. Av alle barnehager i Orkland, er Å den med høyest brukertilfredshet. Den scorer også høyt på andre parametere, ifølge tall på barnehagefakta.no. Ei heller er den utsatt for fravær som gir begrenset pedagogisk opplegg. Faktisk er fraværet blant de ansatte forbausende lavt. Kanskje burde man, i motsetning til å legge ned, se mot en barnehage som åpenbart gjør mye riktig for å lære? I dalføret vårt er vi godt kjent med Godfotteorien. Er det i tråd med Godfotteorien å legge ned en enhet som leverer tjenester av topp kvalitet? Er det modig? Er det klokt? Er det nært?

Det er dessverre ikke noe nytt at barnehagen på Å trues med nedleggelse, og med den siste tids nyheter, virker det som det skal bli hverdagen også for andre utkanter i Orkland. Nå ønsker vi ro og forutsigbarhet. Vi ønsker at det fortsatt skal være praktisk å bo i distriktene. Vi ønsker levende bygdesamfunn med tilgang på kommunale tjenester. Søndag 26/11 går vi i fakkeltog på Å. FOR bevaring av barnehagen. FOR nærbarnehager. FOR levende bygdesamfunn. Alle er hjertelig velkomne!