Med Senterpartiet i spissen, har regjeringas flagget ei satsing på politiet, blant annet ved å gjenåpne nedlagt lensmannskontor. I tillegg er det vist til at bevilgningene til politiet er økt. Dette er symbolpolitikk, da utgiftene har økt mer enn bevilgningene. Ifølge politiet selv er etaten i ferd med å miste kontrollen, nettopp på grunn av manglende ressurser og økt oppdragsmengde.

I Sverige sliter politiet med å håndtere økende gjengkriminalitet, blant annet på grunn av manglende ressurser. I motsetning til i Norge, så finnes pengene der, men det er ingen å ansatte. I Norge derimot er det mange utdannede politifolk som ikke får jobb, fordi det ikke finnes penger.

Slik kan det ikke fortsette. Ifølge politimester Ida Melbo Øystese i Oslo brenner det nå på alle fronter, og politiet rekker knapt brannslokking på grunn av manglende ressurser. "Hvis vi skal greie å demme opp og forebygge like utrygge tilstander som i Sverige, er vi nødt til å sette inn tiltak nå, sier politimesteren til TV2 og legger til at hun nå mangler folk over hele linja. Dette skjer mens sentrale regjeringspolitikere hevder at det satses på politiet. Men i følge en TV2-undersøkelse, har for eksempel Oslo politidistrikt nedbemannet med 84 årsverk i år, mens Trøndelag politidistrikt har nedbemannet med 42.

Utfordringene som politimesteren i Oslo beskriver gjelder ikke bare i de store byene. Denne uka uttalte avsnittsleder Finn Skårsmoen ved politiet i Oppdal at han slutter. "Jeg orker ikke jobbe mer fra hånd til munn. Det er snaut med ressurser i politiet, og man føler at man ikke strekker til, sier han til avisa Opp, og legger til at sentrale politikere må få opp øynene og erkjenne at det er krise.

ST har gjennom en rekke artikler i høst påpekt utfordringer i ungdomsmiljøene, hvor man blant annet ser at bruk av rusmidler normaliseres og øker i omfang, også blant svært unge ungdommer. Med den utviklinga man nå ser i samfunnet både lokal og nasjonalt, så er tida overmoden for å styrke politiet, ikke det motsatte. De siste ukene har vi også sett hvordan internasjonale kriser som krigen på Gaza og i Ukraina påvirker lokalt politiet. På grunn av store demonstrasjoner knyttet til disse krigene, måtte det i forrige uke hentes inn 44 politifolk fra landets politidistrikter for å hjelpe politiet i Oslo.

Ifølge Skårsmoen finnes det mellom 400 og 500 politifolk i Norge som ikke får jobb. Nå er det på tide at regjeringa stikker fingeren i jorda, realitetsorienterer seg og sørger for at disse får jobb, samt sørger for at slike som Skårsmoen ikke får nok og slutter. Kostnaden ved å ikke gjøre det, vil fort bli utrolig mye høyere enn å ikke gjøre det.