Det har kommet informasjon om økning i kommunale avgifter på grunn av store investeringer på vann og avløp.

Som partileder for Orkland Frp, ønsker jeg å fremheve vårt ståsted angående økningen av kommunale avgifter.

Vi erkjenner det presset innbyggerne allerede opplever, og derfor vil vi sette fokus på behovet for alternativ finansiering som ikke belaster dem ytterligere.

Mange av innbyggerne sliter nok som det er økonomisk, på grunn av høy rente, matvarepriser og strøm for å nevne noe.

Kommunen står overfor utfordringer når det gjelder økonomi, og det er fristende å se mot innbyggerne for å dekke kostnadene. Imidlertid mener vi at det er på tide å utforske alternative finansieringsmetoder for å avlaste borgere som allerede bidrar betydelig gjennom skatter og avgifter.

Vi foreslår en grundig gjennomgang av kommunens utgifter for å identifisere områder der effektivisering og kostnadsreduksjoner kan oppnås. I tillegg bør det utforskes muligheter for økt samarbeid med privat sektor, partnerskap og andre kreative løsninger for å diversifisere inntektene.

Orkland Frp foreslår at det umiddelbart søkes om statlig støtte. Ved å søke økonomisk støtte fra staten, kan vi redusere byrden på våre innbyggere og sikre at nødvendige tjenester opprettholdes på et høyt nivå.

Ved å vende oss mot alternativ finansiering og søke statlig støtte, kan vi sikre at byrden ikke legges på skuldrene til våre innbyggere. Det er viktig å utforske nye veier for økonomisk bærekraft, samtidig som vi opprettholder kvaliteten på kommunale tjenester.

Orkland Frp jobber for en ansvarlig og balansert økonomisk politikk som ivaretar både innbyggernes interesser og kommunens behov.

Vi ser frem til en åpen og konstruktiv diskusjon om alternative finansieringsmetoder og oppfordrer kommunen til å umiddelbart søke statlig støtte for å avhjelpe den økonomiske situasjonen.