MDG Orkland er ikke enige i at det skal legges ned kjøkken på Krokstadøra og skoler i Agdenes og ungdommer flyttes innover fra Krokstadøra til Grøtte. Vi mener at vi må se på tilbud som ikke er lovpålagt først.

Det er urimelig at tilbudene forsvinner ifra bygdene, og tilbudene bygges i sentrum. Kanskje må man være mer restriktiv på bruken til lederlønninger og ta ned godtgjøringer til ordfører og varaordfører?

De minste enhetene er ikke de som er årsaken til svak kommuneøkonomi, da man ved å legge ned Lysheim sparer 1,3 mill. Samtidig kan man regne med en lønnsøkning i ledergruppa. Konsekvensene av de usosiale forslagene vil være store for de som bor der, barn vil bruke mer tid på transport og få mindre fritid. Eldre vil ikke få samme kvalitet på mat som de har hatt tidligere.

MDG mener at før man går til kutt i tilbud ute hos innbyggerne i Orkland, må man ha en bred gjennomgang av lederlønninger, godtgjøringer, tilbud som ikke er lovpålagte og kanskje se på om vi trenger en varaordfører i stor stillingsandel, og som er lønnet langt høyere enn de som utfører oppdragene på gulvet. MDG utfordrer med dette posisjonen i Orkland til å være modig, klok og nær, og vise at vi sammen bygger Orkland og ikke motsatt.