Skriver dette først og fremst i min rolle som pårørende til min mor som er beboer på Snillfjord omsorgssenter, og at dette foreslås lagt ned.

Men også i form av at jeg er innbygger på Krokstadøra, og er brennende opptatt av å ha en levende bygd med flest mulig gode tilbud. Dette være seg som forholdsvis stor arbeidsgiver i «snillfjordmålestokk» samt arbeid gjennom idrett/frivillighet.

Det som virker å gjennomsyre Orkland kommune sin administrasjon er at det ligger en åpenbar agenda og et mål om sentralisering og ut fra dette legge ned det som er mulig å legge ned i utkantene.

Og da ikke bare nå gjennom det som ble synlig i budsjettet som ble fremlagt, men har vært et klart mønster over lengre tid. For Krokstadøra sin del er det nå Ungdomsskolen og Omsorgssenteret som skal bort.

Med tanke på Snillfjord omsorgssenter så har det jo i lang tid blitt sagt at det blir skalert ned grunnet at det er helt håpløst å skaffe ansatte, og at det har blitt brukt som en viktig grunn.

Og skjønner godt at en del har valgt å søke seg nye jobber når de fra sin ledelse blir anbefalt det i og med at planen er å legge ned deres arbeidsplass. Usikkerheten om fremtiden som hele tiden forsterkes bidrar jo heller ingenting med å få nye barnefamilier til å flytte til bygda.

I tillegg hører vi stadig om folk som har spurt om arbeid, men de får tydeligvis til svar at det ikke finnes noen ledige stillinger. Og det ligger heller ingen utlyste stillinger, og har ikke gjort det på en stund.

Det har nettopp vært valgkamp og vi har hørt og lest mye om at politikerne ønsker å ta HELE Orkland i bruk. Selvsagt for å kunne sanke flest mulig stemmer. Men håper jo at flesteparten av de folkevalgte er redelige folk med et snev av samvittighet som jobber for et felles beste.

Dette sto på trykk i Avisa Sør-Trøndelag i mai 2022:

«Det ligger som et premiss i kommuneplanen at vi skal ta hele Orkland i bruk. Det er det som er målet og det vi ønsker. Vi har investert tungt i distriktet med nye Mølnbukt barnehage, ny skole i Lensvik, omsorgsboliger på Krokstadøra, nye helsetunet i Meldal. Vi ønsker å ha gode tjenester i de mindre sentrale delene i kommunen.»

Og det trengs forutsigbare rammer med trygghet for å utvikle hver del av kommunen. Hvis alle går rundt med det i bakhodet at bygda skal brennes på rot så går det selvsagt den veien om man vil eller ikke.

Jeg er ingen fagperson på helse så skal ikke synse noe som helst med tanke på faglig forsvarlighet og hvilken type beboere som kunne fylt opp Snillfjord omsorgssenter.

Men hadde administrasjon snudd tankegangen til å finne gode løsninger i stedet for kun jobbe slavisk for en nedleggelse så er jeg overbevist om at det finnes gode løsninger som kommer mange til gode. Slik det er nå har det tydeligvis vært inntaksstopp over lang tid og tvert noen dør så henges det opp skilt på døra om at det har blitt lager.

Hvor skal de beboere som fortsatt lever sendes når SOS legges ned???

Og hva med de som blir igjen i omsorgsboligene, er det det neste som skal avvikles???

Det er ikke vanskelig å skjønne at hvis det ikke skal tas inn nye beboere eller ikke skal ansettes noen så er det kun et spørsmål om tid før døra stenges.

Men det er en meget kritikkverdig prosess hvis dette er noe administrativ ledelse har bestemt seg for.

Greit nok at administrasjonen gjør sin jobb og lager budsjett ut fra sine meninger.

Så får vi på den andre siden håpe at de som skal bestemme, nemlig politikerne, har guts nok til å rydde opp dette og gi administrasjonen klare signaler på veien videre.