Fredag i forrige uke var jeg så heldig å få hjelpe til med andreslåtten på gården som min datter og svigersønn overtok for fem år siden. Det er mange tanker som går gjennom hodet på en kårkaill når du får noen timer på traktor. For det første er jeg veldig glad og stolt over at et av mine barn tok over drifta på min hjemgård som jeg var med og bygde opp i 40 år. Det er dessverre ikke slik overalt. For det andre ser det ut til at drifta går så bra at de unge gårdbrukerne begynner å tjene litt penger og kommer ut med et lite overskudd. Uten Senterpartiet i regjering ville nok de grønne tallene på bunnlinja blitt røde.

Totalberedskapskommisjonen la fram sin rapport like før sommerferien. Den viser at vi har en selvforsyningsgrad her i landet på 39 %. Det er langt nede på den internasjonale lista. Det er krig i Europa. Klimaendringer slår inn i Norge og ødelegger store avlinger slik vi ser i Europa og andre land. I 2050 vil vi være 9,7 mrd. mennesker på jorda som vil ha behov for mat så import vil gi en større matvarekrise hos andre. Sårbarheten øker, men vi har et stort potensial for å øke vår egen matproduksjon. Det betinger at økonomien i landbruket er på et nivå som kan gi bonden en trygg og forutsigbar drift.

Vi må legge til rette for å produsere norsk kraftfôr basert på norske råvarer. Det å skaffe til veie nok norsk protein er ei utfordring. Her må risikokapital inn og vi må fortsette samarbeidet mellom grønn og blå sektor. Løser vi kraftfôrbiten vil selvforsyningsgraden gå opp. Spin off-effekter fra oppdrett er viktig i denne sammenhengen.

For en del år tilbake deltok jeg på et foredrag med professor Reidar Almås. Han er sosiolog og forsker med bygdesosiologi og regionalpolitikk som sine spesialområder. Det jeg husker best fra dette foredraget var hans uttalelse om at de som besitter et stykke matjord, måtte holde på dette fordi matproduksjon vil være uhyre viktig i framtida. Nå er det stort fokus på matvaresikkerhet og beredskap. Regjeringa er i ferd med å bygge opp kornlagre i Norge.

Kårkaill’n fra Kråkvåg sender ei oppfordring til alle bønder: Hold ut! Det går mot bedre tider. Norsk mat er det tryggeste vi kan spise. Vi må tørre å framsnakke norsk mat. Vi må bli bedre til å framsnakke den norske bonden under slagordet: «Kjøp norsk mat!». Landbruket i Norge har alltid vært under omstilling. Nå er vi på veg inn i det grønne skiftet og jeg er helt sikker på at bonden er den som vil være best på denne omstillinga, men da må det være god økonomi i landbruket. For å sitere regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse: «Du får ikke gjennomført et GRØNT skifte med RØD bunnlinje»

Godt valg!