Taushet fører til tabu og unødvendig mistenkeliggjøring

foto