Som de aller fleste mener skribentene at navnet henger sammen med ordet orke og yrke, eller direkte elva som arbeider. (Side 31) Jeg viste da til ei historie jeg hadde hørt og lest om to færøyske  ungdommer som felte to dyr ved sjøen. (Orkelsjøen)

Audun Krog Eftedal kommenterte innlegget ved å henvise til prost dr. og forfatter av Orkdal bygdehistorie, Anders Skrondal. Skrondal mente at opprinnelsen  kom fra at det oppholdt seg mange spekkhoggere og kobber i fjorden og ved elvemunningen. På engelsk kalles spekkhoggeren Orca og ble i middelalderen beskrevet som skjellet, stivbørstet med grisetryne og støttenner.

Jeg følger Skrondal langt på vei, men det er et men: Kunne kobbene følge elva oppover til utgangspunktet Orkelsjøen?

Tankene mine etter Eftedals kommentar gikk da til øygruppen Orknøyene, der norske vikinger herjet for omlag 1200 år siden. Det gamle navnet på øyene var Orc, som betyr ung gris. Historien herfra sier at da Harald jarl var  på hærtokt, og kom ut for en hylende snøstorm, søkte de ly i en kjempemessig gravhaug som het Orklahaugen. I dag heter denne Maes Howe.

Så til mitt innlegg av juni 2022. De færøyske guttene var Sigmundur Brestisson og Tore Beineson som så sine fedre bli drept i kamp. Noen  ville også ha guttene, som var 9 og 11 år, drept. Guttene ble spart, og endte opp som treller. Etter 4-5 år ble guttene fri og ønsket å dra nordover for å oppsøke Håkon jarl. Det er vel sannsynlig at guttene hadde vært på Orknøyene flere ganger, med tanke  på forbindelsen mellom Færøyene og Orknøyene.

Da de dro, og kom til Dovrefjell, var det uvær. De mistet retningen, og holdt på å sette livet til. De var heldige og nådde hus i Drivdalen, hos den fredløse Torkjell Barfrost og kona Ragnhild, samt datteren Turid. Dette gikk bra og guttene ble der i flere år. De drev  mye med jakt. Etter en lang jakttur kom de til området som i dag kalles Orkelsjøen. Mørket seg på. Da fikk  Sigmundur og Tore se dyr som de dro kjensel på, nemlig to orc-er. Men det var for sent på kvelden til å felle orc-ene.  Neste dag skulle de tilbake til sjøen der orc-ene var, og dermed ble navnet klart. Sigmundur dreper dyrene, og med det får Torkjell Barfrost stor respekt for han. Sigmundur Brestisson blir senere gift med Turid Torkjellsdottir

Historikerne Rambech Knoff og Mikkel Didrikshaug skriver at det var Torkjell selv som «hadde skote ett underlig dyr innved ein sjø langt inni fjellom, han kalla dyret Orkle. Således kom elva som rann ut av sjøen til å få namnet Orkla.»

Da en har nådd pensjonsalder, og har tid til å gå i gjennom gamle skrifter og notater, kan det være greit å formidle til fellesskapet. Men jeg er fullstendig klar over at ingen har fasiten.