Først og fremst vil vi takke for at Aa ungdomsskole får være en del av en helhetlig vurdering av skolene i Orkland. Vi forstår at dere trenger tid på å sette dere inn i tjenesteutredningen og informasjon gitt av administrasjonen. Samtidig ber vi om å få være en del av denne prosessen da vi opplever at dere får feil informasjon fra administrasjonen og fordi tjenesteutredningen fremstår ensidig og misvisende. En slik helhetlig vurdering av skolene i Orkland vil være krevende og svært omfattende. Dere må se på bygningsmasser, vedlikehold, elevtall, ansatte, skolekretsgrenser, kapasitet på skolene, avstand til nåværende skole, eventuell avstand til ny skole osv. samt hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse vil ha for elevene. Det viktigste er at avgjørelser blir tatt på bakgrunn av en ordentlig forhåndsprosess. Å ta avgjørelser om å legge ned skoler i bygde-Orkland fordi det vil ramme få elever er ikke en god nok grunn. Det er mer komplekst enn som så. Viser til tidligere uttalelser fra oss angående lite besparelse og det faktum at vi har god kvalitet og kompetanse (en kvalitet og kompetanse som nå står på spill ved at vi må fortsette å drifte barneskolen med todeling).

Vi ønsker også å reflektere rundt dette med tredeling for barneskolen. Kommunalsjef for Oppvekst Solveig Melby anbefalte å gjeninnføre tredeling da det ikke ville være forsvarlig å drifte skolen med todeling. Selv har flere politikere lagt vekt på at de stoler på og tar avgjørelser basert på det administrasjonen sier. Vi finner det bemerkelsesverdig at flertallet av politikerne i kommunestyret er enige i at det ikke er forsvarlig med todeling og at en tredeling må på plass. Likevel har ikke dette latt seg gjøre, verken fra januar 2024 eller til høsten. Dette er et bevisst valg, vell vitende om hvilke konsekvenser dette får og det er nettopp dette som er bekymringsfullt. Da kan man undres hva det er som foregår! Er det slik å forstå at både ungdomsskolen og barneskolen vurderes nedlagt? Her velger man å fortsette å drifte skolen med en todeling selv om man vet at dette ikke er forsvarlig. Hvorfor?

Flertallsgruppa uttaler at dere har forståelse for at skolestruktur er vanskelig for folk, men viser det ikke. Det virker som dere ikke klarer eller vil ta innover dere den skolehverdagen vi har og hva dette gjør med både ansatte og elever. Vi har sagt i klartekst hvordan vi har det og hva dette vil føre til, men dette bagatelliseres og er et «hysjhysj». Dessverre er det slik at det allerede har ført til sykmeldinger på grunn av arbeidsforholdene og minst en sykmelding til er nært forestående. Dette er ikke til å holde ut. Ikke bærer vi nag til de som er blitt sykmeldt, det var bare et spørsmål om tid før dette kom til å skje. Alle er vi spente på om vi klarer å stå i det en dag til, hvem blir den neste. Er det slike arbeidsforhold vi vil ha? Er elevene tjent med dette? Dette er noe vår rektor har meldt ifra om til kommunalsjefen også. Vi har havnet i en uverdig situasjon hvor vårt siste håp er å utlevere oss selv for å få dere til å forstå alvoret og gjør noe med det i stede for å snakke om hvor forferdelig de har det i andre kommuner. VI har det forferdelig, det er VI som lever med dette hver dag, det er VI som må ta konsekvensene av deres valg. Hadde noen andre påført oss slik smerte hadde vi for lengst kuttet de ut, men her har vi ikke noe annet valg enn å stå i det til vi tar kvelden. Og kvelden, den er her snart. Hva skal dere gjøre med elevene på Aa skole når det ikke er igjen ansatte for å drifte skolen?

Frode Gjengaar har også ved flere anledninger lagt frem hvordan forholdene er på skolen vår. Han har forklart at det er elevene som står i sentrum og med den behandlingen skolen får nå så står de i fare for å bli svarteper. I opplæringsloven står det at: Alle elever har rett til å gå på nærskolen sin, uansett hvor i landet de bor. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen og rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. Elevenes rettigheter står nå på spill og det er ikke noe vi ansatte på skolen kan gjøre med det annet enn å krysse fingrene for at vi klarer å stå i en slik uverdig situasjon. Alt vi ber om er å få tilbake en tredeling, en tredeling dere også står frem med som viktig. Er det ikke slik at vi er deres ansatte? Dere har et ansvar ovenfor oss ansatte og ovenfor elevene. Å gang på gang overses våre rop om hjelp til å drifte en skole elevene har en rett til å gå på er ikke god kommunalpolitikk.