Vi gratulerer Ap som valgvinner og Marit som ny ordfører. Vår egen Ola Rognskog ble valgt til varaordfører for perioden 2023-2027.

Selv om konstitueringa gikk rolig for seg, vet vi at det kommer til å bli vanskeligere tider. Distrikts-Norge sliter med at det fødes færre barn, vi blir flere eldre og det å rekruttere den nødvendige kompetansen blir utfordrende.

Vi i Heim Senterparti skal jobbe aktivt for å prøve å snu disse trendene i Heim. Gjennom aktiv næringspolitikk, boligpolitikk, og å være en ansvarlig arbeidsgiver håper vi Heim blir et enda bedre sted å bo fremover.

I den fremforhandla avtalen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil vi jobbe for å beholde dagens skole og barnehagestruktur, fullføre heltidsprosjektet, legge frem en rekrutteringsplan og jobbe videre med energistrategien. Disse fremtidsretta tiltakene håper vi skal gjøre Heim attraktivt for alle.

Selv om valgresultatet ikke ble som forventet, skal det ikke stå på innsatsen vår den kommende perioden og vi i Senterpartiet skal stå front for at Heim skal bli en bra kommune å bo i.

Hilsen Heim Senterparti sin kommunestyregruppe

Ola, Marte, Emil og Nils