Noen politikere ser visst allerede seg selv i ordførerstolen og forbereder seg godt med å ta motorsykkellappen, for å kunne kaste seg på sykkelen til høsten og svinge inn ved rådhuset. Mens andre har prøvd å være varaordfører et år etter å ha blitt «kastet inn i rollen» da noen fikk andre oppgaver i arbeidslivet.

I de siste fire årene har vi hatt et flertall mellom de to største partiene fra forrige valg og de har samarbeidet og stemt sammen i tykt og tynt i forpliktelse til hverandre. De andre som ble sittende i opposisjon har også prøvd å skape god politikk for vår kommune, men samtidig ofte blitt nedstemt da flertallet bestemmer i et demokrati.

Jeg er fascinert over motet og engasjementet til enkelte politikere som har vært med i mange år. De går på med krum hals år etter år, for å fremme saker som de tror på og mener er til det beste for dagens og morgendagens Orkland.

Siri Belsvik skriver om det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Foto: Arkiv

Vi kan være enige om en ting at dette er frivillig arbeid på linje med mye annet i vårt samfunn, men så viktig at vi har noen som ønsker å representere oss. Ja de fleste av oss har verken lyst eller overskudd, eller har andre interesser, enn å bruke fritiden og livet vårt til dette. Å være kommunepolitiker er idealisme, og de må ha tro på at deres engasjement kan gjøre en forskjell for oss andre.

De har «hjartet på rette staden» – ja de vil det beste for den enkelte av oss og kommunen som helhet.

Det var fire kommuner som gikk sammen om prosjektet Orkland og ingen kunne vel tro at hverdagen skulle bli akkurat slik som den var i våre gamle kommuner. Orkland var og er en visjon som skal fremme samarbeid mellom de tidligere kommunene til beste for oss alle, uansett om vi bor ytterst i Mølnbukt eller i Meldal, og ikke minst i Snillfjord kommune som ble tredelt.

Alle gikk til valg på å ta hele kommunen i bruk, og det skulle være lys i de tidligere rådhusene og tjenestene skulle ikke sentraliseres fullt ut til Bårdshaug og Orkanger. Tidligere offentlige tjenester skulle være like gode og trygge uansett hvor du bor i Orkland. Nå fikk vi muligheter til et større samarbeid mellom fagfolk og tjenester som skal være til beste for den enkelte.

De største partiene kappes om å få ordførerkjedet og komme seg i posisjon til de neste fire årene, og noen vet at de vil gå inn i en ny periode i opposisjon. Uansett alle skal de danne et kommunestyre med færre medlemmer enn inneværende periode. Og alle forplikter de seg til å arbeide til beste for Orkland kommune og se de gode løsningene til å skape god politikk.

Etter at valgurnene stenger kan mye skje på «kammerset» og vi kan oppleve at det foregår «hesthandel» og forhandlinger om posisjoner. Slik fungerer også et demokrati. Utfordringen er å skape en god politikk midt oppe i disse dagene og ikke svelge kameler å gå ut av sin politiske forankring til fordel for posisjoner og makt. Ja politikk er makt og alle vil komme seg i posisjon! Det er vel ingen som har mer på hjertet, og som alltid er mer enn taletrengt enn mange av våre politikere.

Men det vår kommune trenger mest av alt er den beste ordstyreren og ordføreren som kan utøve godt lederskap, ved å vise stor respekt for de ulike representantene og partiene i kommunestyresalen. En kaptein og lagfører som i sin utøvelse klarer å skape samhold og fellesskap, noe som igjen vil gi fellesnevnere for oss som innbyggere, dagens offentlige tjenester, frivilligheten og privat næringsliv. Sammen bygger vi ORKLAND!

Vår kommune har valgt verdiord som nær, klok og modig som sitt mantra. Dette skal være grunnlaget for et godt verdimessig fellesskap på veien til en god kommune. En kommune som er rustet til å ta vare på oss, og som er framtidsrettet for våre barn, unge, eldre og nye generasjoner.

Alle over 18 år har mulighet til å benytte seg av sin stemmerett. Hvem ønsker de skal representere seg, ikke bare de fire neste årene, men også legge føringer for fremtiden i kommunen?

Så er det opp til hver enkelt om vi vil være hjemmesittere og ikke la oss engasjere, eller i verste fall sitte å sutre over de som faktisk frivillig ønsker å representere innbyggerne og ta et ansvar for fellesskapet.

Nå er det dags til å bla gjennom folderne til de politiske partiene og komme til enighet med seg selv om hvilket parti som er nærmest ditt hjerte.

Vi er så heldige at vi har mange dyktige politikere som har arbeidet i mange år for vår kommune, og på trappa står det nye fjes som gjerne vil bidra til en ny god politisk dugnad for de neste fire årene. De har «hjarte på rette staden», de har hjerte for fellesskapet og Orkland kommune.

Ønsker alle sammen et godt valg – med din stemme så gjør DU en forskjell for oss alle!