Vi som jobber for å verne rovdyr, har ofte lurt på hvor rovviltnemndene får sine ville ideer fra, når det gjelder uttak av ulv.

Fra antall utenfor sonen for å tekkes ivrige ulve«jegere», til innenfor sonen for å tekkes masete elg«jegere». Resultatene har de siste årene vist at jo flere elgjaktende flokker som blir drept inne i sonen, jo større blodbad for sauene utenfor sonen når grensa blir mer og mer åpen for svenske, viktige gener (som aldri sjekkes før de utraderes).

At kompetanse, sunn fornuft og forskningsmateriell er fraværende, visste vi jo fra før, men her har vi endelig fått et sjeldent innblikk i hvordan antallet og området bestemmes.

Ingen årsak.