En aktiv energidebatt pågår, men en god løsning synes å være langt unna.

De som skal være i førersetet for utvikling av fremtidig norsk industri vil ikke se mulighetene som ligger i etablering av moderne og døgnstabil kjernekraft.

Landets eksisterende energiprodusenter er heller ikke interessert i produksjon av kjernekraft som vil bidra til å redusere klimautslipp og bruk av fossil energi som olje- og gass.

NHO, LO og Regjeringen har gjennom prosjektet Kraftløftet laget en rapport om fornybar kraft:

«Kraftløftet handler om å skape nye jobber, utvikle velferdsstaten og ha et levelig klima i fremtiden. Til det trenger vi mer fornybar kraft, fra vann, vind og sol, flere kraftledninger, og mer energieffektivisering. Det forventes en dobling av kraftforbruket i Norge i tiden fremover.» Kjernekraft er viet oppmerksomhet i kun ett kapittel hvor konklusjonen er:

«Et fokus på kjernekraft nå vil være en avsporing fra løsninger vi trenger for å unngå kraftkrise i dette tiåret, og på 2030-tallet. NHO og LO støtter Energikommisjonens anbefaling om fortsatt å følge med på utviklingen av kjernekraft.»

Denne konklusjonen er fatal og utrolig skuffende, den begrenser seg kun til «å følge med».

I de Forente Arabiske Emirater er Barakah-kjernekraftverket med fire reaktorer nylig bygget, det yter 40 TWh, mer enn 1/4-del av hele det årlige norske strømforbruket. De tre første reaktorene startet driften i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Den fjerde settes i drift i disse dager. Dette gir stabil og naturvennlig strømproduksjon.

Reaktorene er designet i Sør-Korea. Det tok knappe 10 år fra bestilling til idriftssetting av første reaktor på 10 TWh. Det holder ikke å «følge med på utviklingen», det gjelder å forespørre på pris og leveringstid, snarest, det er flere som tilbyr kjernekraftverk her i verden.

Statkraft uttaler i et oppslag i avisa Sør-Trøndelag at Midt-Norge har et underskudd på kraft når de nylig presenterte sine oppgraderingsplaner innen vann- og vindkraft for de kommende årene. Oppgradering gjelder Svean kraftverk i Nidelva og den eldste vindparken på Hitra. Til sammen vil disse to prosjektene gi vår kraftregion rundt 60 GWh (hhv. 10 og 60) mer i strøm. Interessant å legge merke til at Svean vannkraftverk har vært i drift i 83 år mens de 24 vindturbinene må byttes etter kun 20 års drift. Et kjernekraftverk har en brukstid på ca. 60 år.

Det sies også at de planlagte vindparkområdene i Heim og Orkland ikke er «modne» for å legge inn i denne planen. Statskraft melder videre at takket være god linjekapasitet nordfra vil det gå bra. Det er mange slags utsagn om kraftbehov og tilgang synes jeg.

Statkraft sier ikke ett ord om at moderne kjernekraft skal inngå i deres fremtidige kraftpakke. Merkelig, det haster.

Vil trekke fram det lokale initiativet i Aure og Heim kommuner med forslag om utredningsprogram for et kjernekraftverk i Taftøy Næringspark.

Den 2. november 2023 sendte Norsk Kjernekraft «Melding med forslag til utredningsprogram» til Olje- og energidepartementet. Etter at programmet er fastsatt, kan konsekvensutredningen påbegynnes. Selv etter 2,5 måneder har ikke OED svart. Det handler faktisk om å sikre mange arbeidsplasser i hjørnesteinsbedrifter i Aure og Heim.

Kjernekraftverket skal bestå av fem modulære reaktorer som til sammen vil produsere 12,5 TWh naturvennlig og fossilfri kraft for den kraftkrevende industrien i de to kommunene.

Norsk Kjernekraft har i tillegg inngått samarbeid med flere norske kommuner.

Dessverre er ikke Orkland «industrikommune nummer én» blant disse kommunene.

Samtidig er regjeringen fortsatt fullstendig uten reell interesse for et vesentlig energibidrag med stabil og regulerbar kjernekraft i vannkraftlandet Norge der befolkningen verdsetter minimale naturinngrep.

Snart må energiminister Aasland ta ansvar og sikre nok egenprodusert, naturvennlig og fossilfri kraft. Det holder ikke med holdningen «vent og se».