Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 har fått hard medfart fra store deler av kommunens befolkning, så stort fokus at ordføreren på vegne av flertallsgruppen i kommunestyret valgte å kunngjøre at forslagene om endring av tjenester skulle «fredes» slik at en fikk mer tid til å sette seg inn i «tjenesteutredningen» som ble lagt frem samtidig med at nyvalgt kommunestyre tiltrådte og samtidig med at kommunedirektøren la frem sitt forslag til budsjett for 2024. Store saker som har sterk grad av sammenheng, lagt frem for ett nyvalgt kommunestyre med ett stort antall representanter som ikke hadde noen erfaring med kommunalpolitisk arbeid på forhånd.

Etter min mening ett fornuftig forslag om foreløpig fredning, for å gjennomgå denne innstillingen nøye og grundig. Men fredningen viser seg ikke å være reell, eller ikke i henhold til sannhet. Det kommer etter hvert frem at kommunestyret har vedtatt en rekke forslag som var hjemlet i «tjenesteutredningen». Jeg nevner her: nedlegging av servicekontorene i kommunehusene i Lensvika, Krokstadøra og Meldal. Nedlegging av omsorgsboligene Furumo på Storås, Grefstadtunet i Meldal og Ansver aktivitetssenter i Meldal. Dette uten videre orientering overfor beboerne og deres foresatte og liten eller ingen drøfting med de ansatte. Flyttingen av Solhagen omsorgsbolig var det gitt orientering om til de ansatte så langt jeg har bragt i erfaring, men lite orientert til de pårørende. Om budsjettvedtaket inneholder flere endringer vet ikke jeg, ikke som er kjent ennå i alle fall.

Etter å ha hørt med flere av kommunestyrets representanter så kan det fastslås at heller ikke alle disse var klar over vedtakets innhold. Merkelig, og ekstra merkelig all den tid at ordfører Hanne Nyhus i første utgave av avisa Sør-Trøndelag etter nyttårsfeiringen understreker viktigheten av grundig vurdering av endringer, viktigheten av å informere og involvere de ansatte, de berørte og deres pårørende om endringer som skjer i tjenestetilbudet. Dette har ikke skjedd på en tilfredsstillende måte eller er langt på vei sett bort fra.

Jeg ble positivt overrasket over denne klargjøringen fra ordføreren, men positiviteten falt fort bort når nedleggingsvedtakene ble kjent.

Jeg har også gjennom flere uker vært noe forundret over stillheten fra Småbypartiet i Orkland, jeg hadde faktisk langt på vei oppfattet det slik at da Småbypartiet ble tatt inn i varmen, i posisjon, så har ordføreren klart å be de sitte stille. Men nei, så feil jeg tok, i avisutgaven lørdag 20.01.2024 klargjør ordføreren at nå er det Småbypartiets politikk som gjennomføres. Maken til sentraliseringserklæring er det sjelden å lese/høre.

I samme avis vises det til en skandale, utsettelse av overtakelse av byggetrinn 2 ved Meldal helsetun på foreløpig ubestemt tid, og endatil brudd på kommuneloven da avisas representant ble bedt om å forlate ett kommunalt møte. Møtelederen ber avisas medarbeider om å gå, uten å få votert over sitt forslag og uten å vise til lovparagraf. En dreven møteleder, kommunestyrerepresentant gjennom mange år, bryter kommuneloven. Jeg må bare medgi at jeg er oppgitt!

Så til overskriften på dette leserinnlegget, det er på tide å gjøre noen endringer som kan medføre store konsekvenser ved neste kommunevalg. Jeg vil ta tak i arbeidet med å få etablert en bygdeliste som representerer utkantene i Orkland kommune, deler av gamle Orkland kommune, gamle Meldal og Agdenes kommuner og Snillfjord kommune. Selvfølgelig vil vi invitere personer fra sentrale deler av Orkland kommune også til å delta dersom det er interessant. Dette har svirret i mitt hode en tid, tanker om at jeg er blitt for gammel mellom annet. Men, jeg har erfaring med dette fra mitt arbeid med Bylista i Trondheim som ble etablert i 1987. Jeg husker to av pådriverne for etableringen av Bylista, begge to var nær opp til 90 år, en hadde nettopp etablert Arbeiderpartiets eldrelag i Trondheim, over 60 års medlemskap i Arbeiderpartiet og var utnevnt som æresmedlem med diplom, den andre professor i øyekirurgi og øyelege ved den gang Sentralsykehuset, nettopp etablert avdeling av eldreorganisasjonen «Ung i dag – gammel i morgen» i Trondheim. Vi fikk kort tid på oss for etableringen av Bylista, men vi bas inn i Bystyret med 6 representanter og var Trondheims tredje største parti. I forhold til disse to er jeg bare ungdommen, og nå er jeg ferdig med arbeidslivet og har tid til dette arbeidet. Jeg har allerede tatt kontakt med en som er ordfører i en kommune i Gudbrandsdalen for bygdeliste. Vil bruke noe tid på å gjennomtenke denne saken og kommer tilbake om en tid. Ut fra dette sier jeg, «Nå får nok være nok».