Den totale rammen på 10,9 milliarder kroner er høyere og mer nødvendig enn noen gang. Det understreker den kritiske situasjonen norsk landbruk står i, og hvor viktig det er at Senterpartiet sitter i regjering.

Kostnadene i landbruket har økt betraktelig de siste årene. Samtidig har reallønnsveksten stått stille. Det har de siste årene resultert i et bondeopprør, som har understreket behovet for et inntektsløft i landbruket. Krigen i Ukraina har forsterket dette. Prisene har økt betraktelig, blant annet på gjødsel, samtidig som situasjonen har understreket hvor viktig det er at vi produserer så mye mat som mulig her hjemme i Norge.

Årets jordbruksoppgjør viser at regjeringen tar denne situasjonen på alvor. Nå vil alle ekstra kostnader kompenseres. Samtidig sikrer vi at samtlige produksjoner får betydelig økte inntektsmuligheter, og at tettingen av inntektsgapet starter allerede i 2022. Til sammen utgjør nivåhevingen om lag 40 000 kroner per årsverk fra 2022, etter kompensasjon på 2,4 milliarder kroner.

Dette er det første jordbruksoppgjøret som tetter inntektsgap siden Trygve Slagsvold Vedum var landbruksminister i 2013. Det er viktig, og nødvendig for å sikre at det skal være mulig å drive matproduksjon i hele Norge. Det handler om å sikre beredskap, arbeidsplasser, levende distrikter og at du og jeg skal kunne få servert trygg norsk mat på bordet hver eneste dag. Også dersom det oppstår en krisesituasjon.

Derfor må jeg si at jeg blir trist når Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru uttaler til VG at det å bruke milliarder på jordbruksoppgjøret er å unødvendig bruke penger på noe SP synes er “gøy”. Likevel understreker dette nok en gang hvor viktig det er at vi nå har ei regjering som tar matvareberedskap på alvor.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en tydelig ambisjon om å snu kursen i norsk landbrukspolitikk. Dette jordbruksoppgjøret viser at vi er i gang.