Årsaken var at det ifølge prognosene rådmannen la til grunn, skulle gå åtte unger der høsten ’23. To år senere vet vi at det kommer til å gå dobbelt så mange barn ved barnehagen neste høst. Prognosene bommet altså med hele 100 %. Likevel sprer usikkerheten seg blant både småbarnsfamilier og ansatte når Å barnehage igjen blir nevnt i rådmannens handlingsplan som en barnehage som kan legges ned «allerede høsten 2023».

For oss som har barn ved Å barnehage føles dette både urettferdig og skremmende, fordi vi vet at ungene våre har et fantastisk tilbud der de er nå. Årsakene til at barnehagen bør bestå er mange:

1. Når man snakker om tjenester som involverer barn, må barnets beste alltid stå i sentrum. En liten barnehage med få voksne å forholde seg til, oppleves trygt. Med relativt få barn blir relasjonene oversiktlige, stabile og gode. Det er også en av grunnene til at Å barnehage har hatt, og har, barn tilhørende andre kretser – nemlig ønsket om en liten barnehage hvor «alle kjenner alle». Små grupper gir også stor pedagogisk frihet. Man kan ta med hele avdelingen på fjøsbesøk, en tur på gartneriet, på sangstund i fantastiske Å-stuggu eller rett og slett bare ta en tur med minibuss i «ukjent farvann». Dette er fordeler, verdier og opplevelser som ikke kan måles i kroner og øre på et kommunalt milliardbudsjett!

2. Barnehagen er med å gjøre Å til et levende sentrum. En ting er at barnehagen med FAU står i bresjen for arrangementer i forbindelse med f. eks 17.mai, og at ungene er et kjent og kjært syn rundt om i det trygge og kompakte nærmiljøet. Barnehagen tiltrekker seg også unge nyetablerte par som ønsker seg rolige og landlige omgivelser for seg og sine. Med andre ord er barnehagen en viktig institusjon for å unngå «forgubbing»!

3. At barnehagen tiltrekker seg unge par er også viktig for lokale arbeidsplasser. En barnehage i nærmiljøet er viktig for at lokalt næringsliv på Å skal kunne tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Skal man på en seriøs måte «ta hele Orkland i bruk» MÅ man holde liv også i de tettstedene som ligger lengst fra sentrum.

4. Modig, klok og NÆR. Disse kjerneverdiene til Orkland er også viktig for oss som har unger i denne barnehagen. Å sentrum er ikke stort, og barnehagen ligger midt i smørøyet. Dette har gitt et svært tett og godt samarbeid med nærmiljøet. Det gjør også at ungene blir godt kjent i sitt eget lokalsamfunn og bidrar til at «barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet», som det heter seg i Udirs rammeplan for barnehagen.

5. Den tette tilknytningen til nærmiljøet og det at «alle kjenner alle» blant foreldre, barn og ansatte, gjør at vi føler tilhørighet, stolthet og ansvar for barnehagen VÅR. Dette er også med på å gjøre dugnader til trivelige arrangementer med særdeles godt oppmøte hvor vi kan gjøre barnehagen vår enda bedre, til glede for både barn og ansatte. Gjennom utallige dugnadstimer repareres, vedlikeholdes og utvikles uteområdet fortløpende. Siste store oppgradering er nærmiljøanlegget med klatrevegg, gapahuk og fotballbane som er laget i samarbeid med idrettslaget.

Dette er noen av grunnene til at vi foreldre mener Å barnehage må bestå. Så hører det kanskje med å komme med forslag til alternative løsninger. Orkland kommune har et raust opptakssystem i barnehagene, noe som er forståelig for en kommune som satser stort på å tiltrekke seg ny industri, kompetent arbeidskraft privat og offentlig samt ønsker generell befolkningsvekst. Men kunne man justert opptakssystemet noe og samtidig ivaretatt småbarnsforeldrenes behov tålelig bra? Så er det jo et annet moment som mange kjenner seg igjen i, når man ikke har nok penger og man har brukt «ostehøvelen» mange nok ganger – så må man kanskje se om man kan øke inntektene noe?