Ei mor til to elever ved barneskolen, opplyser at ungene er helt utslitt når de kommer heim fra skolen. Hun forteller at ungene til stadighet er vitne til vold mellom elever, og at de begge har sluttet å spille fotball i friminuttene på grunn av at «kampene» ofte avføder slåsskamper. Hun forteller at ungene har fått helseplager, som trolig er forårsaket av stress og uro på skolen. Hun viser videre til at hun tror plassmangel er hovedårsak til problemene, og peker på at hvis det hadde vært ledig areal, ville de største kullene vært delt i tre i stedet for to.

Rektor Frode Gjengaar bekrefter overfor ST langt på vei Småbylistas og den aktuelle moras beskrivelse av situasjonen ved skolen. Han bekrefter blant annet vold mellom elever, men også at lærere blir utsatt for vold fra elever. Han opplyser videre at mye tyder på at en god del av uroen skyldes plassmangel, ved blant annet vise til at skolen merket en klar forbedring under pandemien, da skolen av smittehensyn måtte dele elevene opp i mindre grupper. «På mellomtrinnet er våre klasserom beregnet på 17 elever, mens vi har opptil 28 elever i disse rommene. Det blir en utfordrende hverdag,» sier Gjengaar til ST.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Med tanke på de utfordringene som er beskrevet rundt Orkanger barneskole den siste tida, så har politikerne i Orkland det travelt. Det haster med å finne ei løsning på plassutfordringene. I forbindelse med at formannskapet skulle fordele fjorårets regnskapsoverskudd i forrige uke, ble det foreslått å sette av fire millioner kroner i egenkapital til ombygging av svømmehallfløya ved skolen til undervisningsareal. Samtidig foreslås det å sette av 12 millioner kroner i egenkapital til bygging av nytt helsetun. Spørsmålet er om det ikke haster mest med å prioritere de unge slik situasjonen er akkurat nå. For situasjonen er både alvorlig og akutt. Orkland har rett og slett ikke tid til å vente lenge med å finne ei løsning som fungerer, om ikke annet ei midlertidig løsning.

Onsdag skal kommunestyret fatte endelig vedtak på hvordan overskuddsmillionene skal brukes. Fram mot og i dette møtet, bør posisjonen og opposisjonen gå sammen og finne den løsninga som vil gi raskest og best effekt.