Uten debatt vedtar kommunestyret i Orkland kommune å legge ned servicekontorene i de nedlagte rådhusene, nå kalt kommunehusene. Intensjonsavtalen, datert 31.10.2016, mellom de fire kommunene som ble til Orkland kommune, er skrotet med et pennestrøk ,med begrunnelse i at det har vært lite besøk. Antall telefoniske henvendelser er ikke oppgitt. Jeg har grunn til å anta at det var vesentlig.

Det som forundrer meg mest er at det også begrunnes i at betjeningen ikke hadde meningsfylte arbeidsdager. Dette er rein og skjær tull, og har ingen rot i virkeligheten. Men skyldes kun alene kommunens ledelse. Vi har nettopp gjennomgått en pandemi hvor mange arbeidstakere har jobbet fra hjemmekontor. Betjeningen ved servicekontorene kunne tatt med seg nesten hva som helst av merkantile arbeidsoppgaver, og utført disse fra servicekontorene. Betjening ved servicekontorene kunne rulleres mellom flere av kommunens merkantile tilsatte, og gjort arbeidsdagen meget god og meningsfylt. Den oppfinnsomheten trodde jeg var kjent for kommunalsjefen for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune.

Jeg er leder for to relativt store organisasjoner i Meldal og benyttet servicekontorets tjenester til en viss grad. Nedleggelsen vil gjøre det vesentlig vanskeligere å fortsette organisasjonsarbeidet, men det bekymrer selvfølgelig ikke verken kommuneledelsen eller kommunestyret. Frivilligarbeid betyr selvfølgelig ingen ting for kommuneøkonomien, og ledere av slike organisasjoner er vel mer til bryderi og irritasjon for kommuneledelsen, både den administrative og den politiske.

Jeg ønsker gjennom dette å takke alle dere som har betjent servicekontoret ved kommunehuset i Meldal for god hjelp. Takk for at dere alltid har vært blide og hyggelige og usedvanlig servicebevisste. Dette har kanskje irritert kommuneledelsen?