U & IL Glimt i Råbygda ble grunnlagt så tidlig som i 1896, og er dermed blant Orklands eldste idrettslag. Med sine rundt 400 medlemmer, er idrettslaget langt fra blant de største, men laget kan allikevel vise til et voldsomt engasjement - og ikke minst innsats og skaperkraft. Stadionanlegget omfatter en femer grasbane, klubbhus og en kunstgrasbane som ble ferdigstilt i 2016. I tillegg har laget ei lysløype, pluss ansvaret for å drifte 15 kilometer turløyper og 7,5 kilometer oppkjørte skispor i marka.

Foto: Silje Asbjørnsen

Idrettslaget stopper ikke aktiviteten med dette. I sommer bygde idrettslaget ferdig en nihulls frisbeegolfbane, en aktivitet myntet på absolutt alle - uansett alder og ferdighetsnivå. Banen ble bygd på dugnad, og ved åpninga i sommer, håpet idrettslaget at den ville bli godt mottatt og mye brukt. Knapt fire måneder senere, kan idrettslaget slå fast at tilbudet er blitt en kjempesuksess. Siden åpninga er det nemlig gått 7000 runder på banen.

Dugnadsånden i U & IL Glimt ligger ikke på latsida. Nå har idrettslaget satt i gang et nytt prosjekt, som helt sikkert vil bli mottatt med begeistring både fra liten og stor. Nå bygges en skøytebane ved siden av Glimt stadion. Banen blir 600 kvadratmeter, og denne uka ble selve rammeverket på 30 ganger 20 meter planert og klargjort til kuldegradene setter inn. I tillegg til selve banen, skal det etableres benker og bålpanner, slik at banen skal bli en trivelig samlingsplass i vinter.

U & IL Glimt er et eksempel på hvilken enorm kraft dugnadsånden representerer i et lokalsamfunn, når så å si hele bygda føler eierskap til idrettslaget sitt. Og selv om dugnadsinnsatsen er den viktigste innsatsfaktoren for å få bygd fasiliteter til glede for innbyggerne, så koster det uansett penger. Men også her kommer dugnadsånden til syne. Denne uka kunngjorde idrettslaget at de har fått 10 000 kroner i gave fra Råbygda velforening, penger som blant annet skal bidra til å realisere skøytebanen, samt en utendørs basketballbane som også er under planlegging.

U & IL Glimt er ikke det eneste idrettslaget i regionen som betyr utrolig mye positivt for sine lokalsamfunn. Alle idrettslag gjør en fantastisk jobb, og felles for dem alle, er at dugnadsånden er den mest skapende innsatsfaktoren. Allikevel velger vi i denne omgang å gi en ekstra honnør til lokalsamfunnet i Råbygda, som gjennom sitt idrettslag det siste året har gjort en kjempeinnsats for å styrke trivsel og bolyst i bygda si.