I vinter hadde ST en reportasje vedrørende nytt renseanlegg på Orkanger, etter krav fra Statsforvalteren.

Anlegget ble kostnadsberegnet til 390 millioner, Dette vil trolig medføre en kostnad for huseierne/abonnentene, også på Leksa og Jerpstad, på om lag 60 000 kroner.

Etter krav/ønske fra Orkanger vel/Småbylista, vil det komme mer, mye mer. Alle skal med.

Hva har skjedd i de snart fire årene siden kommunesammenslåingen, spesielt i gamle Snillfjord, Agdenes og Meldal?

Som en ytterlighet nevnes at nykommunen ønsket å spare seks kroner på en kaffekopp for dem som frekventerer ansverbygget.

Det er grunn til å rope varsko hvis de små tjenester som rammer enkeltpersoner og familier i distriktene forsvinner. Lokkemiddelet for sammenslåingen var et kvalitativt bedre tjenestetilbud på grunnlag av en rasjonell og effektiv organisasjon. Fire skulle bli til én. Altså 75 prosent av de ansatte i administrasjonen måtte regne med endringer.

Det største endringene som har skjedd, er vel at det er blitt flere i ledergruppen med Orkanger som hjemmearena.

Så til valget. Spådommen går ut på at Ap og Småbypartiet kjemper og samarbeider om ordfører- og varaordførervalget. Da er det nok ikke lenge før eiendomsskatt blir innført. Dette vil nok også omfatte huseierne på Jerpstad og Leksa også. Alle skal med.

Så heia til Rindal og Rennebu som ikke lot seg innlemme i storebrors favn, men beholdt styringen selv – til alle innbyggernes beste.