I kjølvannet av det russiske angrepet på nabolandet Ukraina for to uker sider, falt det seg helt naturlig for den norske statsministeren, Jonas Gahr Støre, å ta en telefon til sin svenske kollega Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinstö for å diskutere situasjonen.

«Den tragiske situsjonen i Ukraina er en påminnelse om at Norden er tryggest når vi står sammen», skriver Fredrik Emil Aas, politisk rådgiver i Foreningen Norden, i en artikkel om nordisk forsvarssamarbeid på organisasjonens nettsider 3. mars.

Omtrent samtidig legger kommunedirektøren i Skaun fram ei innstilling for helse-, oppvekst- og kulturutvalget, der det foreslås at kommunen skal si opp avtalen og trekke seg ut av et mangeårig vennskapskommunesamarbeid med kommunene Langeland (Danmark), Tingsryd (Sverige) og Keuuru (Finland). «En kan ikke se at Skaun kommune har hatt tilstrekkelig nytte av dette,» heter det blant annet i saksframlegget. Der det riktig nok også pekes på at møtepunkter som turer til og treff mellom kommunene nok «har vært til glede og et positivt bidrag for de som har vært med.»

Innstillinga fikk flere til å sette morgenkaffen i vrangstrupen. Blant dem er Asbjørn Leraand og Kristoffer Upheim, henholdsvis leder og nestleder for Foreningen Nordens avdeling Skaun. «Det nordiske samarbeidet bør styrkast, også på grunn av den internasjonale situasjonen vi ser no,» skriver Kristoffer Uppheim i en e-post til ST. Leraand er like tydelig: «Med alt som skjer i verden nå, syns jeg det er et dårlig tidspunkt å signalisere at man ikke ønsker et folk-til-folk-samarbeid.»

Her er det vanskelig å si noe annet enn at timingen for forslaget om å kutte ut det nordiske kommunesamarbeidet knapt kunne vært dårligere.

Begrunnelsen er også noe vanskelig å forstå, all den tid samarbeidet ikke har hatt noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Dersom samarbeidet ikke har «bidratt til å knytte kontakter og øke kunnskapsnivået slik det var forutsatt», skulle vel det i stedet være en god anledning til å komme med innspill til hvordan samarbeidet kan utnyttes bedre.

Foreningen Norden har i over 100 år vært en pådriver for nordisk samarbeid. Systemet med vennskapskommuner ble lansert like før andre verdenskrig, og fikk gjennombrudd i årene etter krigen i forbindelse med det nordiske humanitære hjelpearbeidet. Invasjonen i Ukraina viser at vi heller ikke i Europa kan ta freden for gitt. Da vil det være mer naturlig å bygge opp samarbeidet med våre nærmeste naboer, ikke å rive ned.