Mediebransjen har stått i en voldsom endringsprosess de siste årene. «Den digitale revolusjonen» har endret folks måte å konsumere nyheter på. Mens mediene tidligere langt på vei «eide» nyhetene helt til de var publisert på papir, stilles det nå krav om at nyheten publiseres digitalt nærmest omtrent samtidig som den skjer. Norske mediekonsern har taklet overgangen til et digitalt nyhetskonsum på en god måte, sammenlignet med mange andre land. Vi gikk ikke i samme fella som Kodak gjorde da fotobransjen ble digitalisert. Toppsjefene i Kodak tenkte at hvis de som verdensledende i bransjen ikke gikk digitalt, ville heller ingen andre gjøre. Og mens Kodak-sjefene satt og sov, forsvant 50 000 arbeidsplasser. Konsernet sto kun igjen med et knippe sjefer, som ble etterspurte foredragsholdere rundt temaet: «Slik skal man IKKE gjøre det.»

Da ST gikk digitalt med ei plussløsning i 2017, hadde vi rundt 7000 papirabonnenter. Siden har antallet falt med mellom 300 og 400 hvert år. De aller fleste er blitt konvertert til digitale abonnenter, hvilket betyr at ST i dag kan skilte med i overkant av 7600 abonnenter, hvorav rundt 2600 har valgt å beholde papiravisa.

Med utgangspunkt i antall abonnenter, er det åpenbart at nyhetshungeren blant folk ikke har falt, snarere tvert imot. Men den digitale transformasjonen innen bransjen får konsekvenser, blant annet for trykkeribransjen. Denne uka ble det kjent at mediekonsernet Polaris, som ST er en del av, vil kutte antall trykkerier i Midt-Norge fra to til én. I denne «kampen» kom trykkeriet på Orkanger seirende ut. De ansatte jubler imidlertid ikke høyt for dette, da prosessen vil omfatte en betydelig nedbemanning. Det gjenværende trykkeriet på Orkanger skal ha mellom 20 og 30 ansatte, mot 12 i dag. Til sammen er det i dag 44 ansatte ved de to trykkeriene, hvilket betyr at et relativt stort antall ansatte må finne seg noe annet å gjøre.

Men for Orkland som kommune, er dette totalt sett en god nyhet. At valget falt på Orkanger, bare befester Orkland som en sterk industrikommune. Grepet som nå gjøres innebærer en slags garanti for at trykkeriet på Orkanger vil henge med i mange år til, pluss at det innebærer en tilførsel av et titalls arbeidsplasser. Og det er gode nyheter.