Jeg bor i Orkland, nærmere bestemt Fannrem - i nærheten av der den batterifabrikken planlegges å legges. Jeg leser i lokalavisa at Statsforvalteren sier tydelig ja til batterifabrikk.

Dette er sjokkerende. Og inderlig, inderlig trist. Nå har NRK både via flere utfyllende artikler om natur, og programmet "Oppsynsmannen", vist hvordan vi i Norge bygger ned natur. Vi ødelegger noe av det viktigste rundt oss, og kommer aldri til å få det tilbake. Regjeringen lar kommunene selv få bestemme, og resultatet har blitt at fritak for forpliktelser har blitt gitt i hopetall, slik at kommunene nå tenker at andre får ta det ansvaret som ligger i å bevare natur. Med natur menes karbonbindende myr, som er så viktig for menneskeheten. Men det som ikke nevnes, er hva som er viktig for alle oss som vil bevare naturen og føler en dyp, inderlig natursorg over hvert eneste tyveri av verdifull skog og natur når utbygging skjer.

Vi blir stadig flere i landet. Det betyr stadig større arealer å spre seg utover på. Og flere biler, flere veier, flere hus, flere arbeidsplasser kreves, fordi vi blir større og større og større som masse. Vi MÅ finne en annen måte å behandle overbefolkning og vekst på, enn å stjele mer natur.

Du har nettopp sagt ja til å stjele mer natur i mitt nærområde. Jeg føler en like stor sorg her, som over det google-senteret som er planlagt et annet sted i landet. For det vi nå stjeler, får vi aldri tilbake.

Jeg håper inderlig du kan tenke deg om en gang til. Fram til nå har jeg ikke sett en eneste positiv kommentar om batterifabrikken når lokalbefolkningen kommenterer der lokalavisa legger ut saker om batterifabrikken. Ingen. Flertallet vil ikke ha den her. Bare strømforbruket for fabrikken alene burde vært nok til å si nei til dette vanvittige prosjektet.

Jeg betaler skatt i Orkland. Jeg vil ikke betale for dette svineriet. Jeg vil ikke betale for å sponse min egen natursorg, når jeg vet hvor mange jordboere som bor der den fabrikken er planlagt, og hvor mange som mister sine hjem og blir fortrengt igjen. Fordi menneskene har blitt for mange og setter oss selv så høyt at det til slutt vil ta livet av både planeten og oss.

Vær så snill, ta en ny vurdering. Nei til batterifabrikken. Vi MÅ takle befolkningsvekst på en annen måte nå, for naturen lider mer enn nok på grunn av oss mennesker.