Idretten er noe av det mest verdifulle vi har. For barn og unge betyr idrett opplevelse av mestring, samhold, tilhørighet, spenning og ikke minst gøy. For svært mange blir idretten noe av det viktigste de opplever under oppveksten.

Men for at barn og unge skal få oppleve idrettsglede, enten det er snakk om handball, fotball, langrenn eller turn, så må tilbudene finnes. Breddeidretten er helt avhengig av at frivillige stiller opp og tar på seg verv og andre oppgaver. Uten disse vil det ikke eksistere noe tilbud.

Det kreves mange frivillige for å drifte et idrettslag. Og blant de frivillige, så finnes det alltid noen som gjør en ekstra innsats, langt over det man kan forvente. Disse omtales gjerne som ildsjeler. Ildsjelene mottar i likhet med de andre frivillige, ingen lønn. Og det er denne uegennyttige innsatsen som er den viktigste grunnen til at barn og unge i Norge har et godt tilbud innen idretten.

Derfor er det viktig å hedre ildsjelene, de som gjerne ofrer all sin fritid for at barn og unge skal ha et godt tilbud. I disse dager har kommunene i Norge kåret sine ildsjeler. Lørdag fikk STs lesere møte en slik ildsjel, nemlig Jan Kristian Hammerdal fra Kyrksæterøra. Han er valgt ut som årets ildsjel i Heim av Heim idrettsråd. I 30 år har han gjort en stor og viktig innsats for idretten i Heim. Han har vært kasserer og ført regnskap for Kil/Hemne i mange år. Han har vært regnskapsfører for Ånesøyan storhall AS under prosjektering og drift siden 2018. I tillegg har han bidratt med kasserer- og regnskapsoppgaver for mange andre forskjellige lag og organisasjoner i Heim. I og med at dette er tjenester som krever betydelig kompetanse, har han opp gjennom årene spart lagene for veldig mye penger - penger som idrettslagene i stedet har kunnet bruke til å skape aktiviteter for barn og unge.

I Orkland er Kåre Svanem fra Lensvik IL tildelt ildsjelprisen. Han betegnes som et JA-menneske som har bidratt til å løfte fram mange viktige prosjekter de siste årene. I Rennebu er Heidi Syr Myrmo hedret for innsatsen, ikke minst innen allidrettsgruppa i Rennebu IL. I Rindal løftes Helge Fred Sæther fram som årets ildsjel, mens i Skaun er det Kathrine Rokke Pedersen som hedres, blant annet for innsatsen for skiavdelinga i Buvik IL.

Ildsjelene får ikke betalt for innsatsen. Derfor er det ekstra viktig å hedre dem, noe som skal skje under Idrettens festkveld i Trondheim i november. For uten ildsjelene, stopper idretten.