Midtnorsk Fergeallianse eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Heim, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Selskapets formål var å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvik på Hitra.

I slutten av januar 2018 sendte Midtnorsk fergeallianse brev til Kommunaldepartementet med anmodning om dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystem for dette.

Nå har det gått over fem år, og tiden er moden for at Trøndelag fylkeskommune stiller seg positiv også med kroner og ikke bare ord.

Pensjonistpartiet minner om det pågående utredningsarbeidet som pågår angående tunnelutbedringer (Hitra-tunnelen og Frøya-tunnelen), og der det er bedt om å se på fergeforbindelse som back up og beredskap i forbindelse med anleggsarbeider, men også som varig løsning.

Når regjeringen er negativ så må Trøndelag fylkeskommune nå vise stort engasjement. Det er utrolig at Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget er så negative når man vet hvor viktig dette sambandet er.