Ulovlig scooterkjøring: - Å kalle det en «alvorlig forbrytelse» blir for dumt

foto