Stadig fremlegges byggeprosjekter i kommunal regi som kan virke å være underkalkulert for å få igangsatt prosjektet. Har du sagt A, så må du også si B. En øvelse jeg hadde jeg håpet var avsluttet for år tilbake. Men nei da. Sist dette skjedde var ved serviceområdet på Krokstadøra, der kalkylen og kommunens bevilgning var 13 millioner, men når anbudene kommer mer enn dobles beløpet, og våre folkevalgte må si B og tilleggsbevilge over 15 millioner til dette risikoprosjektet. Samtidig jobber kommunen iherdig for å få flyttet bommen ved Våvatnet ut til kommunegrense bortenfor Krokstadøra. Folk som bor på Krokstadøra må kjøre bil for å komme til butikken som flytter til serviceområdet. Er bommen borte blir det enkelt – når de først sitter i bilen – å kjøre til Orkanger for å handle i et mye billigere og bedre utvalg, se folk og ta en kopp kaffe. I planen for serviceområdet ligger bensinstasjon og coop-butikk. Hvem trenger bensinstasjon i dagens og fremtidens elbilsamfunn? Er det så sikkert at COOP vil undertegne kjøpekontrakt for å drive butikk på dette området? Hva skal gjøres med det betydelige bygningsvolumet som blir tilbake på Krokstadøra sentrum?

«Det Orkland kommune virkelig har behov for er ny(e) skoler og nytt helsetun på Orkanger,» skriver Roald Furuli i sitt innlegg. Foto: Privat

Når et prosjekt kalkuleres til 13 millioner og laveste (eneste?) anbud lyder på 28, 5 millioner, må jeg spørre om hvor er kommunens internkontroll? Internkontrollforskriftens § 14 setter følgende krav til virksomheten: «Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll for å sikre at: beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer inn. …».

Hadde nå serviceområdesaken på Krokstadøra vært enestående i Orkland kommunes regi, så kunne det kanskje vært til å leve med. Vi har nylig gjennomført bygging av ny brannstasjon på Orkanger som i utgangspunktet var kalkulert til 56 millioner. Hvor endte prislappen? Er 100 millionersgrensa passert ? Hvor var Internkontrollen i den saken?  A og B går igjen også her. I en sak hvor jeg som leder av Kontrollutvalget i kommunen ville føre en forvaltningsrevisjon for å få svar på en rekke spørsmål som var betimelige i forhold til begrunnelse for flytting, men bare deler av utvalget var enig og da ble det droppet å ettergå saken nærmere.

Taktiske siste sak i siste kommunestyre før sommerferien – og alle vil heim – løftes forslaget om å bevilge kr. 300 000 til underkalkulerte Storhallen på Follo. Et prosjekt som neppe kan realiseres for under 300 millioner. Å skaffe midlene kan nok la seg gjennomføre, men hvem skal betale for drifta av en storhall i fremtiden? Idretten? De har ikke penger. Det store spørsmålet er: Har vi virkelig behov for en storhall? Trondheim har det ikke og har tatt bort forslaget om storhall i Granåsen.

Det Orkland kommune virkelig har behov for er ny(e) skoler og nytt helsetun på Orkanger. Og dette haster og virkelig koster. Men ønsker kommunens politiske posisjon, hvor èn av 34 representanter er fra Orkanger, å bruke mange hundre millioner på disse prosjektene? Det er under ett år til det skal velges nytt kommunestyre og det er mitt inderlige håp at folk på Orkanger kommer seg ut av sofaen og stemmer taktisk på et parti som virkelig jobber fram saker som også fremmer ønsker og behov for kommunens største stemmekrets.