Heim som lokalsamfunn har vært hardt rammet den siste måneden. Først kom nyheten om at hundre arbeidsplasser ved Lian vinduer AS sto i fare for å forsvinne. Men en prisverdig redningsaksjon fra kommunen og lokale investorer og ildsjeler, har nå bidratt til at virksomheten kan videreføres. Dermed fikk krisen en lykkelig slutt.

Men samtidig som politikerne i Heim satt og behandlet en kommunal redningspakke på 20 millioner kroner som bidrag til Lian vinduer, ble lokalsamfunnet rammet av en ny tragedie torsdag morgen. En lastebil hadde veltet utfor veien. Senere på formiddagen ble det klart at det var snakk om ei dødsulykke. Her kunne verken penger eller andre «redningstiltak» gjøre noe fra eller til med resultatet.

Men et tett sammenknyttet lokalsamfunn, kan gjøre noe med hvordan tragedier oppleves og fordøyes. Det har Heim-samfunnet gjort. Umiddelbart etter at ulykka ble kjent, var kommunens psykososiale kriseteam i aksjon. Ordfører Odd Jarle Svanem var raskt ute med å utrykke sin sorg, og rettet sine tanker til de pårørende og andre involverte. Fredag var ulykkesstedet markert med blomster og lys, til minne om den omkomne.

Det er tøft når tragedier rammer små kommuner, hvor alle kjenner alle. Mange blir berørt, sorg og smerte favner bredt. Samtidig representerer små lokalsamfunn ei stor trøst ved at folk står sammen, favner om og tar vare på hverandre, nettopp fordi alle kjenner alle. I ei blokk på Bislett i Oslo, vet kanskje naboen i døra ved siden av ikke at naboen er rammet av en tragedie. I lokalsamfunn på bygda vet folk, og de støtter opp. Ingen trenger å stå alene. Lokalsamfunnet bistår med trøst og omsorg.

Denne omsorgen for hverandre, er en viktig grunn til at det oppleves varmt og godt å bo på bygda. Det er godt å kjenne på at hele lokalsamfunnet opptrer som en familie når tragedien rammer.

Ordfører Odd Jarle Svanem har vært «familiens overhode» de fire siste årene. I denne perioden har han loset kommunen gjennom krevende økonomiske utfordringer, han har kunngjort mange positive nyheter. Men han har også måttet lose lokalsamfunn gjennom tunge stunder, blant annet da rastragedien rammet Valsøyfjord, hvor en person omkom. Hans opptreden i alle disse hendelsene, inkludert torsdagens, gjør at Svanems ettermæle vil stå seg godt.