Beslutningen ble i praksis holdt hemmelig.

Det nærmer seg ett år siden kommunen støttet Statens vegvesen i at Gammelosen er beste løsning når Bårdshaug bru stenges. Behov for trafikksikkerhetstiltak skulle vurderes, ifølge et internt møtereferat.  Dette vet vi nå – ikke fordi Orkland kommune har informert – men fordi Småbylista nylig fant referatet fra 9. september 2022 i kommunens postjournal.

Holdt tett – ingen tiltak

I mellomtida har de ansvarlige på rådhuset ikke løftet en finger for å informere eller treffe tiltak i møte med E39-trafikken. Kommunen nedprioriterer enda en gang hensynet til skolebarn på strekningen Råbygda-Orkanger, eldre og andre myke trafikanter som ferdes i kaoset i sentrum, bomiljøet på Nerøra og brukere av rekreasjonsområdene ved Gammelosen og Nerviksfjæra.

Småbylista slo alarm da Statens vegvesen sendte ut ei pressemelding. Den smalt som ei bombe i slutten av mars: Brua stenger i juni!

Kastet bort tida

Etter innspill fra kommunedirektøren vedtok hovedutvalg teknikk torsdag å sette ned et bredt utvalg som skal foreslå avbøtende tiltak som fortau i sentrum, sikrere kryssing for skolebarn på Grønøra, gangveg på sørsida av Gammeloseveien mm. Det hjelper ikke hvis Statens vegvesen står fast på at brua stenger om knapt to måneder. Tida er ute. Vi har tapt minst åtte måneder på håndteringa på rådhuset.

Forsvarer forsømmelser

Saken føyer seg inn i et mønster av vegring mot tiltak for myke trafikanter i området Orkanger-Råbygda, men den slår alle tidligere rekorder. I ST 11. april forsvarer likevel kommunalsjef Lavrans Skuterud og samferdselsansvarlig Ivar Lillery kommunens opptreden. De foretok seg ingenting fordi de ikke visste når brua skulle stenges. Det fratok oss muligheten til å være i forkant. Kommunen kunne ha forhandlet med vegvesenet om tiltak. Vi politikere kunne ha revidert trafikksikkerhetsplanen i fjor høst i lys av ei trafikkomlegging som vil få dramatiske følger for barn, eldre og bomiljø. Det ville ha vært tid til å ta grep.

Politisk ledelse må gripe inn

Nå fortjener folk at den politiske ledelsen sørger for to ting: 1. Ei offentlig forklaring på saksbehandlinga, og om den får følger for framtidig organisering av arbeidet med trafikksikkerhet. Hvordan var det mulig ikke å varsle trafikksikkerhetsutvalget i fjor da kommunen sa ja til å bruke lokale veier som E39? Utvalget som ble nedsatt i all hast torsdag er for øvrig nesten identisk med trafikksikkerhetsutvalget.

2. Et krav om at Statens vegvesen utsetter stenging til det er bygd fysiske tiltak som nevnt i vedtaket fra teknikk - hvis kommunale veger skal fungere som E39.

«Ungene må bruke vettet»

Skoleveien Råbygda-Orkanger over et travelt industriområde med tungtrafikk fra alle kanter er trolig en av de mest krevende i landet. Orkanger sentrum er en eldreby med massiv gjennomgangstrafikk der alt skjer på bilens premisser. Likevel; nesten uten unntak møter forslag om tiltak seig motstand også i det politiske miljøet, med holdninger oppsummert av Rasmus Skålholt (Sp) i debatten om skoleveien over industriområdet: «Det går bra hvis ungene bruker vettet».

Ap-anklage om å snike i køen

Så seint som i mars stemte Ap/Sp mot et forslag fra Småbylista om bestemmelser i sentrumsplanen som kan gjøre det lettere å unngå nye blemmer som i Tverradkomsten. I kommunestyret i desember ble vi belært av varaordfører Hanne Nyhus (Ap) om ikke å «snike i køen» da vi foreslo å framskynde bygging av et fortau med ett år. Småbylista snek ikke, vi fulgte prosedyrene til punkt og prikke; en liten budsjettjustering uten å endre rekkefølgen på tiltak.

Trafikksikker kommune?

Denne lista kan forlenges i det nesten uendelige.  Tida er overmoden for å ta hensyn til folk på Orkanger og i Råbygda, og de særskilte problemene her knyttet til trafikk og støy.

Orkland kommune har som mål å bli sertifisert som trafikksikker kommune. Orkland kommune har vedtatt at eldre skal kunne ferdes trygt i eget nærområde. Orkland kommune har NÆR som en av tre kjerneverdier, definert slik: «Den som berøres skal høres». Virkeligheten er annerledes.