Det virker som det igjen er «bare» å sende elever på Orkanger barneskole vekk og ut til andre skoler for å unngå en løsning som faktisk er hensiktsmessig for barna.  Det er ikke første gang dette er blitt foreslått, andre politikere har ytret forslag om å sende Orkanger-barn både til Lensvik og Krokstadøra i denne valgperioden.

Det ligger et stort industriområde mellom Orkanger og Gjølme skole, med et belastende trafikkbilde. Verken barna eller Orkland kommune er tjent med at vi sender elever med buss vekk fra egen nærskole. Dette er en løsning som ikke vil trekke til seg nye familier, og det innebærer kostnader som ikke er særlig bærekraftige.

Elevene lider

Småbylista står fast på at eneste løsning for elever som bor på Orkanger finnes her på Orkanger, men det går for seint.  Det politiske flertallet har lenge kastet bort tid med midlertidige tiltak trass i gjentatte varsler om vold, mistrivsel, skolevegring og skadet læringsmiljø pga trangboddhet.

For få lærere og en stor andel minoritetsspråklige elever samt elever med særskilte behov gjør hverdagen enda mer krevende i et uegnet bygg, der feks helsesykepleiers kontor er utilgjengelig for barn som ikke kan gå i trappa og tunge dører mangler elektrisk døråpner (universell utforming). Det kan virke som Orkland kommune har klamret seg til en prognose om færre elever i framtida mens barna må betale prisen med utilgjengelige rom og daglig ekskludering og diskriminering.

Orkanger nedprioritert

I 2020 kom første forslag om å bygge om den gamle svømmehallen som en provisorisk løsning. I januar 2021 sendte rektor brev til kommunen om prekær plassmangel. Samme år ble det satt av penger til utredning, men ingen ting skjedde. I mars 2022 etterlyste Småbylista status, og fikk til svar at arbeid med et forprosjekt skulle starte etter sommerferien – altså var Orkanger barneskole fortsatt nedprioritert. Arbeidet ble framskyndet etter purring, men nå er vi snart halvveis i 2023 uten at noen vet når nye, provisoriske arealer kan stå ferdig. Forholdene har vært uverdige i år etter år. Forsømmelsene på Orkanger lager utenforskap, stikk i strid med kommunens vedtatte mål om å redusere utenforskap.

Nei til plan B

Gjentatte ganger de siste årene har Småbylista foreslått å utrede brakker parallelt med ombygging av svømmehallen. Tanken har vært å ha en plan B klar hvis plan A (svømmehallen) viser seg å bli for dyr og langdryg. Hver gang har Ap/Sp og de fleste andre stemt nei.

Elevene på Orkanger fortjener mye bedre enn det Orkland kommune tilbyr, men Orkanger barneskole fungerer på et vis takket være ansatte som gjør en formidabel innsats. Det spørs hvor mye lenger det går. Vi er listekandidater for Småbypartiet (nytt navn på Småbylista før valget), og vi er foreldre til elever i Orkanger-skolen. Vi ser på nært hold hvilken pris barn må betale.