Alle kirkene skaper samhold og samhørighet, som de har gjort i generasjoner. Her møtes familier, venner og naboer til dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Og om vi ikke er i kirka til vanlig, så er det mange som har som tradisjon å gå i kirka på juleaften.

Selv om vi kanskje ikke er i kirka til daglig, og ikke er personlig religiøs, er den der når vi trenger den. Den står der trygg og god og varm og er bindeleddet til generasjoner før oss og etter oss.

Dette er dessverre nå i ferd med å endre seg. Nå er det hver enkelt kommune sitt ansvar å ta vare på kirkene.

11 mai 2023 ble det bestemt fra regjeringen et økt statstilskudd til kommunene med 51 millioner.

Heim kommune ønsker ikke øke støtten i følge forslaget til budsjettet for 2024. Men hva skjer konkret hvis ikke kommunestyret gir ekstra støtte og midler til hver og en av kirkene i Heim?

Har det egentlig noe å si for deg og meg?

Så absolutt.

Pr i dag drives kirkene i Heim på nødbluss. Satt på spissen: Hvis kommunestyret ikke gir ekstra støtte til hver og en av kirkene, hvilke problemstillinger kan bli realitet?

Må vi grave opp gravplass til begravelsen av våre nærmeste selv? Eller må vi betale noen for å få det utført? Og siden det ifølge gravplassloven § 3 er kommunen sitt ansvar å ordne med graving osv, ønsker kommunen å få tilsendt regning på utført gravearbeid?

Ønsker vi i samme slengen vi er så godt i gang, og det er folk der, grave igjen etter begravelsen?

Ønsker vi rett og slett bare stenge noen av kirkene?

Eller kanskje vi kan leie de ut, eller til å med selge noen av kirkene?

Ønsker vi å klippe kirkegårdene, eller skal vi bare la gresset gro?

Ønsker vi at kirkene skal være opplyst eler skal vi spare strøm og mørklegge kirkene våre?

Ønsker vi å slå av all varme i kirkene? Vi kan jo alltids stille med varmekjeledress og pledd.

Et stort spørsmål når kirkene allerede lever på et nødbluss fra kommunen. Hvordan skal vi restaurere kirkene våre som skal finansieres av kommunen? Dugnad? Spleis?

Ved flere av kirkene i Heim er det direkte farlig å bevege seg i og ved siden av. Løse taksteiner, kirkegårder som er rasutsatte, manglende brannvarslingsanlegg, for å nevne noen eksempler.

Når ulykken først er ute, er det kommunen som står som ansvarlig hvis farlige utbedringer ikke er ordnet.

En siste ting som kanskje ikke innbyggerne eller kommunen er klar over, er at det ikke er brannvarslingsanlegg i alle kirkene våre. Det vil si at hvis det oppstår brann i for eksempel Hemne kirke, som ikke har brannvarslingsanlegg, vil ikke en brann bli oppdaget og varslet hvis det ikke er noen som oppholder seg i kirka, i nærheten, eller naboer oppdager brannen.

Dette innlegget er skrevet på spissen. Men, ønsket er at du som innbygger og du som sitter som kommunestyrerepresentant i kommunen må våkne opp og begynne å tenke over hva det vil si å ikke bevilge mer økonomisk støtte til kirkene våre. Ellers har vi til slutt ikke mange kirker igjen, dessverre.