I ST 10. august sier Senterpartiets ordførerkandidat Kristian Martin Fremstad ja til å bygge ned myr i Ustmarka fordi det vil gi en klimagevinst. Problemet er at det klimaregnskapet vet Fremstad ingenting om.

Lettvint synsing er dessverre en vanlig metode når det politiske flertallet bestemmer arealbruken i Orkland. Planene i Ustmarka er imidlertid så voldsomme at alle seriøse parti for en gangs skyld bør søke kunnskap før det kommer et ja eller nei.

Batteri vs. natur

Ustmarka-prosjektet omfatter mer enn 6000 dekar, hvorav 1100 dekar er myr. I tillegg kommer store skogområder som også binder karbon. I dag vet vi at naturtap bidrar til å true livsgrunnlaget til våre barn og barnebarn. En «grønn» gevinst krever derfor at virksomhetene som eventuelt kommer gir utslippskutt som mer enn veier opp for tapet av naturens karbonlager.

Datalager og kryptofabrikk?

Spørsmålene står i kø, for eksempel:

  • Hvor «grønn» blir egentlig en mulig batterifabrikk?

  • Kan den knappe energien brukes mer effektivt til å kutte utslipp i eksisterende industri?

  • Hva slags annen virksomhet enn batterifabrikk kan vi vente på området? Blant annet er datasenter nevnt i saksdokumentene.

  • Risikerer vi å få en fabrikk som produserer kryptovaluta? Etter dagens lovverk ser det ikke ut til at kommunen kan detaljstyre type produksjon på et privateid industriområde.

Frykt for sosial uro

I motsetning til Senterpartiet, vil Småbypartiet ha mest mulig kunnskap før vi tar stilling til planene. Noen sikker fasit på regnestykket kommer neppe, men vi mener en sunn, kritisk holdning er det eneste rette. Det skyldes også utfordringene som følger med rask vekst. Selskapet Menon Economics advarer mot sosiale problemer ved fullskala utbygging i Ustmarka og behov for stor arbeidsvandring i løpet av kort tid. Dagens vekst i Orkanger-området er for ingenting å regne, men heller ikke den klarer Orkland kommune å håndtere med tanke på skole og bomiljø.

Ingen ny E39

Orkland mangler infrastruktur til å ta imot flere tusen nye arbeidsplasser. E39 gjennom boligområder og rundkjøringer er allerede en utdatert løsning. Småbypartiet mener gigantplanene krever omlegging av E39. Et ferskt brev fra Samferdselsdepartementet slår i realiteten fast at noen ny trasé kan vi bare glemme i overskuelig framtid. Vi har ikke en gang plass i køen.

Næringsareal vs. hyttefelt

Orkland kommune spiser natur. Vi har flere fritidsboliger enn noen annen kommune i Trøndelag, og flertallet fortsetter nedbygginga. Sp har fått Ap med på å ofre myr og skog til ren luksus av hensyn til grunneiernes økonomiske interesser. Småbypartiet foreslo pause i hyttefesten for å kunne benytte arealer til bedre formål, som næring. Vi må se den totale arealbruken i sammenheng. Det ble nedstemt av Ap/Sp.

Orkland klarer ikke å redde verden, men vi har ansvar for arealbruken i egen kommune. En gigantisk batterifabrikk bygd i myr og skog er framstilt som smart, men kan også være en dårlig løsning. Tida er inne for å bruke kunnskap framfor synsing og slagord.