200.000 kroner til kreftomsorgen

Orkdal

Nye stoler, sofagruppe, bord og skammeler verdt 150.000 kroner er gitt som gave til kreftpoliklinikken ved St. Olavs hospital avdeling Orkdal sjukehus. Giverne er Orkdal og omegn kreftforening og Orkdal sanitetsforening.

— Vi har mottatt pengegaver fra flere givere de siste årene. Dette er vi veldig takknemlig for. Giverne har spesielt pekt på ønsker om bruk av pengene til oppgradering av oppholdsrommene på kreftpoliklinikken og B4 ved St. Olavs avdeling Orkdal sjukehus. Dette har vi nå gjort, sier kasserer i den lokale kreftforeninga, Wenche Dahl Rian.

Lisa Ofstad, leder i Orkdal sanitetsforening sier at de også har bidratt ved innkjøpet med 50.000 kroner.

Gavemidler

Wenche Dahl Rian forteller videre at noen av giverne til kreftforeninga har også ønsket å støtte videreutdanning av sykepleiere innen kreftomsorgen. Dette er også gjort, sier Rian.

— Det siste året har vi gitt 5.000 kroner i støtte til 10 sykepleiere knyttet både til sykehuset og kommunehelsetjenesten, totalt 50.000 kroner, slik at de har kommet seg på kurs og videreutdanning innen kreftomsorg, sier Rian.

Orkdal og omegn kreftforening og Orkdal sanitetsforening har funnet sammen i drift av et frivilligarbeid ved kreftpoliklinikken. For tiden er det 28 frivillige som er vertinner og verter og sørger for at pasienter som får cellegiftkurer og deres pårørende har noen å snakke med samtidig som de serverer kaffe, kaker og frukt. Hver tirsdag og torsdag er de frivillige på plass. Da lokalavisa besøker poliklinikken er det sju pasienter og pårørende på klinikken. Flere av dem har tilbrakt mange dager ved klinikken og alle skryter av de frivillige og sier dette er et flott tilbud.

Frivilliges gode innsats

— Det er godt å ha noen snakke med og få tankene andre steder i en ellers alvorlig situasjon, sier en av dem.

St. Olavs Orkanger har ønsket innsatsen fra de frivillige hjertelig velkommen og sier de er et godt supplement til behandlingen og samtalene med sykepleierne.

— Dette er et tilbud vi som jobber ved poliklinikken setter veldig stor pris på, sier seksjonsleder ved kreft poliklinikken Ingrid Bakk. – De frivilliges bidrag er uformelle samtaler og kaffeservering. Samtaler om sykdom og behandling er det vi ansatte som tar oss av. Dette viser seg å være en god kombinasjon. Vi synes det er flott å ha disse to sterke foreningene og flotte damene i ryggen. Det som de gjør i lokalsamfunnet, på Orkdal sjukehus og spesielt den innsatsen de gjør på kreft poliklinikken er gull verdt for oss, og våre pasienter. Vi synes også det var veldig stas å få gaver i form av nye møbler på ventearealet. Dette har vært ønsket og ble veldig godt mottatt fra både ansatte og brukere. Det var en stor glede for meg å få invitere styrene på snitter, kake og kaffe som takk. Så fikk de også sitte på og se de flotte møblene på den fine stua vår som vi er så stolt av, sier Bakk.