Torsdag 09. november 2006:

Vikingbondens kostbare sverd

Sverdet i vikinggraven som ble avdekket på Fannrem tidligere i 2006, viste seg å være svært så spesielt.

Sverdet til vikingbonden på Fannrem er et stykke mesterverk i kunsten å lage våpen. Smeden har trolig signert sitt verk, eller risset inn eierens signatur. 

Orkdal

Orkdal

Røntgenfotografier Vitenskapsmuseet i Trondhjem hadde tatt av sverdet og spydspissen, fortalte arkeologene stadig nye, interessante ting. Sverdet hadde innhamret metaltråder på sverdheftet som ornament. Altså ren dekorasjon. Fotografiene viste også at det var innskrevet et mestermerke. Trolig en signatur fra personen som laget sverdet.

— Jo mer vi finner av detaljer på våpenet, jo mer går det opp for oss hvor verdifullt dette våpenet har vært. En svært verdifull gjenstand for eieren, sa arkeolog Preben Rønne ved Vitenskapsmuseet i Trondhjem.

Utgravinger

Den novemberuka i 2006 pågikk arkeologiske utgravinger i området på Rømme Øvre på Orkanger. Lars Olav Repstad fra Vitenskapsmuseet fortalte at arbeidet ville pågå frem til fredag samme uke. Og innen artikkelen sto på trykk, hadde tre arkeologer trosset regn og vind uten å gjøre spesielt verdifulle funn.

— Vi har funnet flere kokegroper. Og kokegroper ble laget ikke langt fra stedet der folk bodde. Vi tar kullprøver for å finne tidsepoken. Vi snakker trolig om tida fra yngre steinalder og fram til middelalderen, sa Repstad.

Jakt og fiske

Nedre del av Orkladalføret hadde vært et attraktivt boområde for mennesker gjennom alle tider. Også før jordbrukskulturen ble dominerende. Skoger for å drive jakt, elver og hav for å høste av fiskerikdommene. Lars Olav Repstad var ikke overrasket over at man stadig fant spor etter bosetting. Folk valgte å bo på slike steder, da som nå.

— Kokegroper, rester av keramikk og beinrester av en hest. Så langt har vi ikke funnet noe så verdifullt som en vikinggrav, men at folk i området i dag bor oppå gamle bosettinger er vi ikke i tvil om. Om vi finner spor etter bosettinger, vet vi ikke. Det er nesten alltid slik at de beste funn gjør vi helt på tampen av utgravingsperioden, sa Lars Olav Repstad ved Vitenskapsmuseet i Trondhjem.

sjur.vaage@avisa-st.no