Unntok brev fra offentlighet

Et brev uten en eneste taushetsbelagt opplysning ble unntatt offentlighet i forbindelse med tirsdagens formannskapsmøte.
Orkdal

Brevet var sendt fra advokat Anita Rian Lykken til Orkdal kommune ved ordfører Gunnar H. Lysholm.

I brevet ber advokat Lykken politikerne vurdere om rådmannen er i stand til å besørge at nødvendige tiltak blir satt i verk.

Hun viser til at hun og en kollega ba om et møte med rådmannen i mai. Bakgrunnen var at de hadde alvorlige bekymringer om barnevernet i Orkdal.

Rådmannen møtte ikke til møtet.

«Unntatt offentlighet»

Da politikerne fikk utdelt brevet fra Lykken under det ekstraordinære formannskapsmøtet, var det stemplet «unntatt offentlighet».

Når ST forteller advokat Anita Rian Lykken at brevet hennes er blitt hemmeligstemplet, blir hun svært overrasket.

- Det er ingen ting i dette brevet som er taushetsbelagte opplysninger, slår hun fast.

Da ST i går ringte Orkdal kommune for å få en kommentar fra rådmann Grethe Metliaas, fikk vi beskjed om at hun ikke var å treffe.