Kan betyr 30 nye arbeidsplasser: — Den viktigste etableringen på lenge

Grunneier Arne Henning Holten er klar for å heise flagget etter at kommunestyret i Orkland ga grønt lys for Åremmen skiferbrudd.

Grunneierne og samboerne Ingrid Elshaug og Arne Henning Holten er glade for vedtaket.   Foto: Tone Gullaksen

Vi har sagt at vi håper det blir rundt 30 arbeidsplasser.

Arne Henning Holten
Orkland

Reguleringsplanen for Åremmen skiferbrudd ved Lensvik var til andregangs behandling i kommunestyret onsdag, og politikerne vedtok planen enstemmig, med noen endringer i reguleringsbestemmelsene. Holten sier endringene er til å leve med, og er klar for å komme i gang med uttak av skifer.