Skifter tak på Viggjarheim

Viggjarheim forsamlingshus. 

Skaun

Mellom uke 32 og 34 skal det skiftes tak på forsamlingshuset på Viggja. Det er velforeningen Viggja vel som tar kostnaden, og jobben med å montere takplatene vil gjøres på dugnad. Flere tømrere skal ha meldt seg som frivillige til å bidra i arbeidet. Velforeningen har også behov for hjelp i forbindelse med sikkerhet og matlaging.

– Vi trenger noen til å lage middag til alle som deltar på dugnaden. Her har noen allerede meldt seg men vi trenger flere. Viggja vel vil selvsagt dekke kostnadene.

Velforeningen skriver på facebook at det vil bli montert stillas rundt hele Viggjarheim i løpet av uke 32, og at dette vil bli stående til midten av uke 34.

– Området rundt Viggjarheim blir i praksis en byggeplass de aktuelle helgene. Vi ønsker derfor hjelp fra noen som kan ha litt kontroll på at barn ikke kommer inn på området, samt bidra med litt rydding og lignende. Vi vil forsøke å hindre tilgang til stillaset, men oppfordrer foreldrene til å varsle barn om at dette ikke er et lekeområde!