«Dom» har falt over Vaaglands påståtte feil

Einar Vaagland er godt tilfreds med Konsek-rapporten.  Foto: John M. Myrhaug

Det går litt på lykke og fromme, og min påstand er at et fåtall i kommunestyret kjenner godt nok til lover og regler.

Einar Vaagland
New Articles

Konsek, det interkommunale sekretariat for kontrollutvalg i Trøndelag, har gjennomgått den lange lista fra Einar Vaagland (Halsalista) om saksbehandlingsfeil og lovbrudd i politiske møter i Heim.