- Vi har gått på en smell

Minustallene for 2020 blinker.

Fungerende rådmann Anita Ørsal Oterholm orienterte formannskapet om minustallene for 2020.  Foto: John M. Myrhaug

13,3 millioner er det negative resultatet av differansen mellom det vi får i statlige overføringer og drifta.

Odd Jarle Svanem
New Articles

Heim kommune fikk et negativt driftsresultat på 13,3 millioner kroner i 2020. Nå må de bruke 6,4 millioner kroner fra fond til å få regnskapet i null.