Trenger du noen å snakke med?

New Articles
  • Akutt nødhjelp: 113
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Mental helses hjelpetelefon: 116 123
  • Leve (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) er en landsdekkende organisasjon. Leves formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.
  • Leves fylkeslag kan nås på: 901 26 383 – eller epost: levesortrondelag@gmail.com

Kilder: FHI og organisasjonen Leve