Består styrkeprøven på den store dagen

Korpsmusikken i Skaun på årets 17. mai blir servert av musikere fra både Skaun barne- og ungdomskorps og de respektive voksenkorpsene.  Foto: Erna Tingstad Kvernberg

Det er de unge musikerne som skal sørge for rekrutteringen til voksenkorpsene.  Foto: Erna Tingstad Kvernberg

Kultur

Det store spørsmålet mange stilte seg da de tre skolekorpsene i Skaun ble slått sammen, var konsekvensen for korpsmusikken den 17. mai.

- Det var en oppriktig bekymring for alle. Hvordan skulle vi klare å gjennomføre den dagen i hele kommunen? sier Kristin Elvsveen Witry som sitter i styret for det nye Skaun barne- og ungdomskorps.


Første julemesse som felleskorps

- Nå skal vi lære hverandres tradisjoner å kjenne, sier Hilde Marit Skauge i nyskapningen Skaun skole- og ungdomskorps.

 

Skal rekruttere

Alle bekymringer er gjort til skamme ettersom alle de unge korpsmusikerne i Skaun har øvd sammen med de respektive voksenkorpsene, og fortsatt får spille rundt i de grendene de hører til.

- Det er en god nyhet da det tross alt er barne- og ungdomskorpset som skal rekruttere til voksenkorpsene etter hvert, sier Witry som likevel synes det er litt synd at det ikke går fram av 17. mai-programmene at barne- og ungdomskorpset er sterkt delaktig i det musikalske på nasjonaldagen.

Hun forteller ellers at korpset mister en viktige inntekstkilde ved ikke å selge gassballonger da de besluttet ikke å gjøre det i år.

- Det er et stort økonomisk tap, men et viktig verdivalg, sier Witry.

Instrumentprøving

Kristin Elvsveen Witry mener det lover godt for fortsatt korpsmusikk i både Skaun, Børsa og Buvika i framtida, selv om skolekorpsene ble slått sammen. Hun håper også at riktig mange møter på åpen kveld og instrumentprøving i Børsa samfunnshus 23. mai og i Buvika 30. mai hvor alle fra 3. klasse og oppover, kan komme og prøve instrumenter.

- Kanskje ble noen inspirert av korpsmusikken de hørte 17. mai, og derfor fikk lyst til å begynne å spille i korps, lokker Witry og understreker at Skaun barne- og ungdomskorps absolutt trenger flere musikere.

Trønderske mestere

Hun framholder ellers de dyktige drillerne i Skaun barne- og ungdomskorps som nylig ble trønderske mestere.

- Og det er jammen meg plass til flere på drill i korpset også, sier Witry som selv har plukket fram trombonen for å være med å spille i korpset på nasjonaldagen.