Ekstrakonsert i paviljongen

Jo Sverre Sande vil holde to konserter i Thamspaviljongen 28. april. 

Kultur

Forrige tirsdag skrev ST om at Jo Sverre Sande skal holde konsert i Thamspaviljongen 28. april. Da var allerede mer enn halvparten av billettene solgt. Utover i uka gikk alle billettene unna. Det er derfor besluttet at det blir en ekstrakonsert samme kveld.

Jo Sverre uttalte til ST i forrige uke at dette er drømmelokalet hans, både som musiker og historiker.