Det er en kunst å se

Ett av Jostein Kirkeruds bilder som er å se på utstillinga i Nr. 66 den kommende måneden. 

Kultur

«Sett og u-sett» heter utstillinga med Jostein Kirkerud i Nr. 66 i Orkdalsveien som er fra 31. august til 6. september.

Kirkerud, som er Orkdal kunstforenings kunstner denne høsten, er født i Narvik, men bor og jobber i Trondheim og Berlin, blant annet som førsteamanuensis ved Institutt for byggekunst form og farge og Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU.

Jostein Kirkerud sine arbeider er gjerne i en kombinasjon av ulike teknikker, som tegning-, maleri og maleri-collage. Det bærende temaet i bildet er spenningsfeltet mellom gester og geometri, og maleriene er særpreget av form, farge og inndeling av felt. Bildene hans i Nr. 66 er i store format og abstrakte.

Under åpninga av utstillinga på lørdag er Kirkerud selv til stedet for blant annet å utdype dette med kunsten å se.