Det var satt av 45 millioner til pilotprosjektet

193 kommuner søkte - kun 12 fikk positivt svar

Skaun kommune har fått avslag på søknaden om gratis fritidskort til barn og ungdom mellom 6 og 18 år.

Det var David Sørli Nielsen (KrF) som fremmet interpellasjonen som førte til hastevedtaket i kommunestyret i februar.  Foto: Bufdir/Erik Eikebrokk

Kultur

I februar skrev ST om et hastevedtak gjort i kommunestyret i Skaun, som gjorde det mulig å søke om å bli med på et nasjonalt prøveprosjekt som vil gi norske ungdommer mellom 6 og 18 år et såkalte «fritidskort», som kan brukes til faste, organiserte fritidsaktiviteter enten det er snakk om idrett, speider, dans, korps eller lignende.