Skal avdekke kulturminne om to historiske personer