Nå skal det jobbes mot utenforskap og for bedre mental helse blant unge