- Klarte å skape fellesskapsfølelsen elevene har savnet

foto