Kort møte i november: Til våren kommer de igjen med noe som er større