Meget stolt over programmet – det blir moro og gapskratt