Når jernbanen ligger brakk, må en 300 år gammel privat hær steppe inn